Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Hữu Đăng

Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Vạn Phúc Sài Gòn
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
Hội viên Hội hen - Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Nhi thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Miền Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Hữu Đăng

2012 - nay: Phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Đa khoa Vạn Phúc Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Hữu Đăng

2011: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh
2008: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh