Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Vũ Ngọc Duyên

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Vũ Ngọc Duyên

Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh