Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Văn Tùng

Bác sĩ khoa Bỏng - Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Bác sĩ tại phòng khám Nhi Đồng thành phố

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Văn Tùng

Khoa Bỏng - Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Phòng khám Nhi Đồng thành phố