Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tiến Dũng

Trưởng khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thành Đô
Nguyên bác sĩ Nội trú Bệnh viện Chợ Rẫy - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ điều trị - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên Phó khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Phó khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám chuyên khoa Phổi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Lao - Bệnh phổi Lê Tiến Dũng
Thành viên hội hen và dị ứng thành phố Hồ Chí Minh ANSORP
Phó chủ tịch Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban chấp hành Hội Hô hấp Việt Nam
Ủy viên Ban chấp hành Hội Lao và Bệnh phổi thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Nội khoa thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương (APSR)

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tiến Dũng

1980 - 1986: Bệnh viện Chợ Rẫy - trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1990 - nay: Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
2012 - 2014: Bệnh viện Quốc tế Thành Đô
2014 - nay: Khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám chuyên khoa Phổi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tiến Dũng

1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Bệnh viện Chợ Rẫy - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1986: Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Bệnh học Nội khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1986: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1990: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa chuyên khoa 1 hệ nội trú - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học chuyên ngành Nội khoa - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học chuyên ngành Nội khoa - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị hen phế quản
2 Điều trị giãn phế quản
3 Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD
4 Điều trị viêm phế quản cấp - mạn tính
5 Điều trị viêm phổi
6 Điều trị viêm phổi mô kẽ
7 Điều trị nấm phổi
8 Điều trị bệnh bụi phổi
9 Điều trị bệnh lý màng phổi
10 Điều trị tràn dịch màng phổi
11 Điều trị tràn khí màng phổi
12 Điều trị lao phổi
13 Điều trị lao màng phổi
14 Điều trị lao hạch
15 Điều trị lao hệ tiêu hóa
16 Điều trị lao tiết niệu
17 Điều trị lao da