Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thúy Hoa

Bác sĩ Sản Phụ khoa - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn
Nguyên bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ tại Phòng Y tế nhà mát dệt Việt Thắng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thúy Hoa

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Y tế nhà mát dệt Việt Thắng
Khoa sản phụ khoa – Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thúy Hoa

1983: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa- Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
1983: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1983: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Khoa Sản Phụ Khoa