Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thượng Vũ

Bác sĩ khoa Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ điều trị cấp cao khoa Nội phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ điều trị cấp cao khoa Nội phổi - Bệnh viện FV

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thượng Vũ

Khoa Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy, Hồ Chí Minh
Khoa Phổi - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thượng Vũ

2001: Đào tạo chuyên khoa Nội phổi, Đại học Pierre và Marie Curie (Paris IV), Paris, Pháp
1996: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2014: Tiến sĩ Khoa Y - Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2014: Tiến sĩ Khoa Y - Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị ung thư phổi
2 Điều trị bệnh lý nghẽn mạch huyết khối
3 Điều trị suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
4 Điều trị bệnh lý thấp khớp hệ thống bao gồm Lupus ban đỏ hệ thống
5 Điều trị nhiễm trực khuẩn Mycobacteria bao gồm vi khuẩn lao