Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hương

Bác sĩ tại phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Bác sĩ tại khoa Nội Hô hấp - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Chac - Cơ sở 2
Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam
Hội viên Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hương

Phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Khoa Nội Hô hấp - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Phòng khám Đa khoa Chac - Cơ sở 2

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hương

1995: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2003: Tốt nghiệp cao học tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
1995: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh