Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa Lê Thị Thu Hà
Trưởng khoa phụ sản M - Bệnh viện Từ Dũ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Phòng khám Sản phụ khoa Lê Thị Thu Hà
Khoa phụ sản M - Bệnh viện Từ Dũ