Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Kỹ thuật viên Lê Thị Thanh Bình

Kỹ thuật viên khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ
Kỹ thuật viên tại phòng Xét nghiệm Nam khoa Lê Thị Thanh Bình 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Kỹ thuật viên Lê Thị Thanh Bình

Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ 
Phòng Xét nghiệm Nam khoa - Thạc sĩ Lê Thị Thanh Bình 

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Xét nghiệm HIV
2 Xét nghiệm viêm gan B
3 Xét nghiệm viên gan C 
4 Xét nghiệm giang mai 
5 Xét nghiệm tinh dịch đồ 
6 Test Huhner
7 Lọc rửa tinh trùng