Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Ngọc Kim

Bác sĩ tại phòng khám Nhi Đồng Yêu Trẻ
Giám đốc phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Thị Ngọc Kim
Bác sĩ tại khoa Nội tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Nguyên trưởng khoa Nội tổng quát - Bệnh viện An Bình
Nguyên trưởng khoa Nội tiết  - Bệnh viện An Bình

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Ngọc Kim

Phòng khám Nhi Đồng Yêu Trẻ
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Cơ sở 1
Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Thị Ngọc Kim
Khoa Nội tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện An Bình
Khoa Nội tiết  - Bệnh viện An Bình

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Ngọc Kim

1985: Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát
1992: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Nội Tổng Quát
2007: Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ Nội tiết