Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Thị Ngọc Hương

Bác sĩ tại khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Thị Ngọc Hương

Khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Lê Thị Ngọc Hương

Tốt nghiệp chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh