Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Thị Mỹ Thiều

Bác sĩ tại phòng khám Phụ khoa Sài Gòn
Bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Thị Mỹ Thiều

Phòng khám Phụ khoa Sài Gòn
Bệnh viện Nhân dân Gia Định