Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Thị Hồng Thủy

Bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Sản khoa Siêu âm Da liễu - 44 Nguyễn Đình Chính

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Thị Hồng Thủy

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Sản khoa Siêu âm Da liễu - 44 Nguyễn Đình Chính