Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung

Phó khoa Nội 3 - Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung

Khoa Nội 3 - Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh