31 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực Nội khoa Tim mạch


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng

Phó khoa Tim mạch - Bệnh viện An Bình
Bác sĩ chuyên khoa Nội - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng

Khoa Tim mạch - Bệnh viện An Bình
Khoa Nội - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nội tổng quát – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nội tổng quát – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị bệnh hệ tim mạch
2 Điều trị bệnh lý van tim
3 Điều trị bệnh động mạch vành
4 Điều trị bệnh cơ tim
5 Điều trị các rối loạn nhịp tim
6 Điều trị suy tim
7 Điều trị viêm tắc động tĩnh mạch
8 Điều trị tăng huyết áp
9 Phòng ngừa các bệnh lý tim mạch