Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Bích Phượng

Bác sĩ tại đơn vị Tế bào gốc - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Bích Phượng

Đơn vị Tế bào gốc - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh