Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Phước Tân

Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Phước Tân

Khoa Bỏng - Chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Đồng 2