Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Minh Trí

Bác sĩ tại phòng khám Cơ xương khớp Cột sống - Bác sĩ Lê Minh Trí

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Minh Trí

Phòng khám Cơ xương khớp Cột sống - Bác sĩ Lê Minh Trí