Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Minh Quang

Bác sĩ điều trị cấp cao tại Khoa Nội tổng quát và Y học gia đình - Bệnh viện FV

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Minh Quang

1997 - 1998: Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum
1998 - 2002: Khoa Nội tổng quát - Trung tâm Y khoa Quốc tế - Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh
2002 - 2005: Khoa Nội tổng quát - Phòng khám International SOS Thành phố Hồ Chí Minh
2005 - nay: Khoa Nội tổng quát và Y học gia đình - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Lê Minh Quang

2005: Đào tạo Cấp cứu Nội và Ngoại khoa - Liên kết giữa Đại học Nantes và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1997: Đào tạo Siêu âm Tổng quát - Bệnh viện Trung ương Huế
1997: Đào tạo Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế
1997: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế
1999: Đào tạo Cấp cứu Nhi và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế
1997: Đào tạo Siêu âm Tổng quát - Bệnh viện Trung ương Huế
1997: Đào tạo Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế
1999: Đào tạo Cấp cứu Nhi và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2005: Đào tạo Cấp cứu Nội và Ngoại khoa - Liên kết giữa Đại học Nantes và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh