Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Minh

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng hợp Lê Hồng Minh
Bác sĩ tại Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân Y 175

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Minh

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Lê Hồng Minh
Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân Y 175