Bác sĩ Lê Hoàng Minh tốt nghiệp khoa Y, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1981. Trải qua 5 năm trong quân đội, trong đó có một năm tại chiến trường Campuchia, mặt trận 779 (tỉnh Kompongcham) tăng cường cho tiểu đoàn 9 - đoàn 7701, năm 1986, ông được điều về trung tâm Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bác sĩ Minh là giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh liên tục 3 nhiệm kỳ từ năm 1996 đến nay, Thầy thuốc Ưu tú năm 2005, bằng khen Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (2005 - 2010), phó chủ tịch hội Ung thư Việt Nam.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Minh

Giám đốc bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên trưởng khoa Xạ 2 - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch hội Ung thư Việt Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Minh

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Xạ 2 - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Hội Ung thư Việt Nam

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Minh

2005: Thầy thuốc Ưu tú
2005 - 2010: Bằng khen Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Minh

1981: Tốt nghiệp khoa Y - Đại học Y Dược
1995: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I
1997: Tốt nghiêp bác sĩ chuyên khoa cấp II