Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hoài Nam

Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại phòng Siêu âm tim - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Tim - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên phân môn Tim mạch, bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Monaco Healthcare

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hoài Nam

2004 - 2005: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2005 - nay: Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy
Phòng Siêu âm tim - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Monaco Healthcare

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hoài Nam

2009: Tu nghiệp chuyên ngành Rối loạn nhịp - Bệnh viện Quốc gia Đài Loan chuyên ngành Rối loạn nhịp
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Tu nghiệp chuyên ngành Rối loạn nhịp - Bệnh viện Quốc gia Đài Loan chuyên ngành Rối loạn nhịp