Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Cẩm Thạch

Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Cẩm Thạch

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1