Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Trần Hòa Chương

Phó Trưởng phòng Khoa Miễn dịch - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh
Bác sĩ phụ trách phòng Xét nghiệm Lâm Trần Hòa Chương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Trần Hòa Chương

Khoa Miễn dịch - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh
Phòng Xét nghiệm Lâm Trần Hòa Chương