Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lâm Thị Tú

Giám đốc chuyên môn phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên Trưởng phòng khám Đa khoa thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Nguyên bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115
Nguyên bác sĩ tại khoa Nội nhiễm - Bệnh viện Nhân dân 115
Nguyên bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân dân 115
Nguyên bác sĩ Nội - Nhi - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lâm Thị Tú

1977 - 1992: Phòng khám Đa khoa thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
1992 - 2010: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115
1992 - 2010: Khoa Nội nhiễm - Bệnh viện Nhân dân 115
1992 - 2010: Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân dân 115
2010 - nay: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Lâm Thị Tú

Tu nghiệp tại Indonesia
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại Trung Quốc
1977: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội - Nhi - Đại học Y Hà Nội
1977: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội - Nhi - Đại học Y Hà Nội
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại Trung Quốc
Tu nghiệp tại Indonesia