Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lâm Phương Nam

Phòng khám Hóa trị - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1