Bác sĩ La Hằng tốt nghiệp Đại Học Y Dược năm 1987. Sau khi được đào tạo chuyên ngành về Phẫu thuật Ngoại Sản Bệnh viện Từ Dũ, Bác Sĩ Hằng tiếp tục theo học những khóa nâng cao về bệnh lý phụ khoa, kỹ thuật soi cổ tử cung và chương trình kế hoạch hoá gia đình. Đi sâu vào những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên khoa, Bác sĩ Hằng đã tham gia vào chương trình đào tạo Siêu âm tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Đào tạo vào năm 1998. Sau đó, Bác sĩ Hằng đã tham dự và tốt nghiệp chương trình  Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I Sản Phụ Khoa tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007. Tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với bệnh nhân, Bác sĩ Hằng luôn luôn giành được sự quý mến và tin tưởng của các bệnh nhân trong lĩnh vực chuyên môn của mình.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ La Hằng

Bác sĩ tại khoa Sản phụ - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
Bác sĩ tại khoa Sản phụ - Phòng khám Quốc tế Victoria Health Care
Nguyên Bác sĩ tại Phòng khám Health Solution, Marie Stopes, Diagcenter
Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ La Hằng

Phòng khám Health Solution, Marie Stopes, Diagcenter
2007 - nay: Khoa Sản phụ - Phòng khám Quốc tế Victoria Health Care
Khoa Sản phụ - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ La Hằng

1998: Tham gia chương trình đào tạo Siêu âm - Bệnh viện Chợ Rẫy
Tham gia khoá đào tạo chuyên ngành về Phẫu thuật Ngoại Sản - Bệnh viện Từ Dũ
1987: Tốt nghiệp Đại học Y Dược
2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I Sản Phụ Khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1987: Tốt nghiệp Đại Học Y Dược
Tham gia khoá đào tạo chuyên ngành về Phẫu thuật Ngoại Sản - Bệnh viện Từ Dũ
1998: Tham gia chương trình đào tạo Siêu âm - Trung tâm Đào tạo
2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I Sản Phụ Khoa - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh