Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ La Gia Hiếu

Bác sĩ tại Bệnh viện Đức Khang
Bác sĩ khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Đức Khang
Bác sĩ tại khoa Ngoại - Phẫu thuật Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đức Khang

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ La Gia Hiếu

Bệnh viện Đức Khang
Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Đức Khang
Khoa Ngoại - Phẫu thuật Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đức Khang