Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Kim Thành Bảo

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Kim Thành Bảo

2007 - nay: Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Kim Thành Bảo

2006: Bằng bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ siêu âm bụng tổng quát - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chứng chỉ siêu âm tim - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chứng chỉ đào tạo nâng cao tại Viện Tim
Chứng chỉ Siêu âm tim - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chứng chỉ Siêu âm bụng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch