Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Kim Bun Thươne

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Kim Bun Thươne

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Kim Bun Thươne

2010: Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm tổng quát - Bệnh viện Chợ Rẫy
2010: Hoàn thành khoá đào tạo CT Scan - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh​
2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm sản phụ khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2005: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Hoàn thành khoá đào tạo Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
2010: Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm tổng quát - Bệnh viện Chợ Rẫy
2010: Hoàn thành khoá đào tạo Siêu âm sản phụ khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Hoàn thành khoá đào tạo CT Scan - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh​

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm tổng quát
2 Siêu âm sản khoa
3 Siêu âm phụ khoa
4 Chụp CT-Scan