Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm

Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương
Phó giám đốc bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm

Bệnh viện Hùng Vương