Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Văn Phi

Nguyên bác sĩ tại trung tâm Y tế Quận 7
Phó giám đốc tại Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên trưởng khoa Khám bệnh - Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Văn Phi

Trung tâm Y tế Quận 7
Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Khám bệnh - Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh