Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Thị Mười Út

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Bệnh viện Quận 7

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Thị Mười Út

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Bệnh viện Quận 7