Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Loan

Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Loan

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh