Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Linh Thu

Bác sĩ khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chình hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Linh Thu

Khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chình hình thành phố Hồ Chí Minh