Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo có hơn 10 năm trong lĩnh vực Siêu âm sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo

Bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng Siêu âm - Sản phụ khoa Cộng Hoà

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo

Bệnh viện Từ Dũ
Phòng Siêu âm - Sản phụ khoa Cộng Hoà

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo

2010: Tốt nghiệp hạc sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp hạc sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm sản phụ khoa trắng đen
2 Siêu âm sản phụ khoa màu
3 Siêu âm độ mờ da gáy
4 Siêu âm sản phụ khoa 3 chiều
5 Siêu âm sản phụ khoa 4 chiều
6 Siêu âm tiền sản
7 Siêu âm bệnh lý phụ khoa
8 Siêu âm bệnh lý tuyến vú