Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Dược sĩ Huỳnh Phương Thảo

Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
Dược sĩ tại Nhà thuốc số 02 -  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Dược sĩ Huỳnh Phương Thảo

Khoa Dược - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thuốc số 02 -  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh