Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Nguyên Thảo

Bác sĩ tại khoa Chăm sóc trước sinh - Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - Siêu âm Huỳnh Nguyên Thảo

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Nguyên Thảo

Khoa Chăm sóc trước sinh - Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Sản phụ khoa - Siêu âm - Bác sĩ Huỳnh Nguyên Thảo