19 năm kinh nghiệm


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Ngọc Diễm

Bác sĩ tại Nha khoa Thuận Phát
Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Ngọc Diễm

Nha khoa Thuận Phát
Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa