Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Mai

Bác sĩ tại Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Huỳnh Mai - Bác sĩ Ngọc Lễ
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Mai

Phòng khám chuyên khoa Nhi - Bác sĩ Huỳnh Mai - Bác sĩ Ngọc Lễ
Bệnh viện Nhi đồng