Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Huỳnh Kiến Huy

Điều dưỡng tại khoa Nội soi - Thăm dò chức năng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Huỳnh Kiến Huy

Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định