Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Huỳnh Đức Long

Bác sĩ tại phòng Chuẩn đoán y khoa Huỳnh Đức Long

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Huỳnh Đức Long

Phòng Chuẩn đoán y khoa - Bác sĩ Huỳnh Đức Long

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm Dopper màu các bộ phận
2 Xét nghiệp
3 Đo điện tâm đồ
4 Chụp X-quang