Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Huỳnh Anh Dũng

Điều dưỡng trưởng tại Khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Huỳnh Anh Dũng

Khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy