Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ

Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy
Giảng viên bộ môn Nội - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam
Hội viên hội Tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ

2009 - nay: Khoa Nội Tim mạch- Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2009 - nay: Khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ

1996: Tốt nghiệp bác sỹ y khoa - Đai học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp bác sỹ nội trú Nội tổng quát - Đai học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1996: Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa - Đai học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp Bác sỹ Nội trú Nội tổng quát - Đai học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Cao học
2014: Tốt nghiệp Tiến sỹ Y học