Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Quang

Bác sĩ khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất
Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Thống Nhất

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Quang

Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Thống Nhất