Kinh nghiệm hơn 10 năm trong điều trị bệnh Tai Mũi Họng


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Tuấn

Phó khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Thống Nhất
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế SOS
Bác sĩ tại phòng khám Tai Mũi Họng Hoàng Tuấn
Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Tuấn

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Thống Nhất
Phòng khám Đa khoa Quốc tế SOS
Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Hoàng Tuấn
Bệnh viện Củ Chi

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Tuấn

Chiến sỹ thi đua cấp bộ