Thạc sĩ Hoàng Thọ Khánh Toàn hiện đang là bác sĩ Tim mạch tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn từ đầu năm 2015. Bác sĩ Toàn cũng có thời gian làm việc tại Phòng Thông tim can thiệp (Phòng khám Nội tim mạch, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh), khoa Tim mạch (bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) trước khi làm việc tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn như hiện nay.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thọ Khánh Toàn

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn
Nguyên bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Nguyên bác sĩ tại phòng Thông tim can thiệp - Phòng khám Nội tim mạch, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thọ Khánh Toàn

Phòng Thông tim can thiệp - Phòng khám Nội tim mạch, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thọ Khánh Toàn

2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y dược TPHCM
2013: Chứng chỉ siêu âm tim do Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh
2013: Chứng chỉ siêu âm tim do Đại học Y Phạm Ngọc Thạch   

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Nội khoa
2 Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch
3 Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim bẩm sinh
4 Chẩn đoán và điều trị bệnh lý thông tim can thiệp.