Bác sĩ có 17 năm làm Trưởng khoa tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thiện Quang

Bác sĩ tại Phòng khám Phan Hoàng Mỹ
Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Hoàng Thiện Quang
Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thiện Quang

Phòng khám Phan Hoàng Mỹ
Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Hoàng Thiện Quang
Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh