Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương
Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở Y tế
Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản Phụ khoa Hoàng Thị Diễm Tuyết
Nguyên phó trưởng khoa Kế hoạch hóa Gia đình - Bệnh viện Từ Dũ
Nguyên trưởng khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ
Nguyên bí thư chi bộ Khối phòng khám 2 - Bệnh viện Từ Dũ
Nguyên phó bí thư Đảng bộ Bệnh viện Từ Dũ
Nguyên phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết

1994 - 1999: Bệnh viện Từ Dũ
2001 - 2008: Khoa Kế hoạch hóa Gia đình- Bệnh viện từ Dũ
2008 - 2009: Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ
11/2010 - 07/2015: Bệnh viện Từ Dũ
07/2015 - nay: Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản Phụ khoa - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết

2011: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế
2013: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế
2014: Thầy thuốc ưu tú
2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết

2001: Tốt nghiệp thạc sĩ - Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ