Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hoàng Quang Minh

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hoàng Quang Minh

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Hoàng Quang Minh

Tốt nghiệp Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1988: Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa Mắt
1997: Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa lao và bệnh phổi
2007: Tốt nghiệp bác sỹ chương trình phòng chống AIDS

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị các bệnh nội tổng quát
2 Điều trị hô hấp bệnh phổi
3 Điều trị các bệnh về mắt